Filatelia Blasco - Valencia

50 Pesetas

50 Pesetas